Stainless Steel Butt – Welding Fittings ( Inox ) Elbow

Stainless Steel Butt – Welding Fittings ( Inox ) Elbow

Call: 0948.90.60.06

Mua sản phẩm

Stainless Steel Butt – Welding Fittings ( Inox ) Elbow 45⁰ , 90⁰ , 180⁰

 

                          Elbow  90    

                                   Elbow  45         

 

             Elbow  180⁰

 

Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng ở xa 

Không quan trọng khối lượng

GIÁ CẢ CẠNH TRANH - LUÔN GIAO HÀNG NHANH

Nhập khẩu máy móc thiết bị công nghiệp
Vật tư pccc